GreenButton

RubiksFixaLogo

BlueButton

Alega Skolmateriel AB är distributör för Rubiks kub
med ensamrätt för Sverige, Norge och Danmark.
Alla kuber vi säljer är Rubiks originalkuber.

Du kan kontakta oss för att köpa Rubiks kub, för att låna våra
Speedometers för tävling och för att blir återförsäljare.
Välkommen!